in

Teknoloji odaklı yeni müfredat: Öğrenciler dijital dünyaya hazırlanıyor

Ders, Sınıf, Okul

Teknoloji dünyada hız kesmeden gelişirken MEB’in hazırladığı yeni müfredat taslağında da yerini aldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde; teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, dijital okuryazarlık, Türkiye’nin bilim ve teknolojide yaptığı ataklar gibi konular öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni müfredatı açıkladı. Yeni müfredatın öncekilerden birçok farkı var. Göze çarpan bir farkı da gelişen teknolojiye kapıları açmak oldu. Yeni müfredat, öğrencileri dijital okuryazarlık ve teknoloji kullanımı konularında daha bilinçli ve yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Aydınlık’a Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni değerlendiren Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Tunay Kamer müfredatta bu değişikliğin bir ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Teknoloji ve dijital okuryazarlık eksiklikleri salgın döneminde kendini hissettirmişti.” şeklinde konuştu.

‘EKSİKLER SALGIN DÖNEMİNDE HİSSEDİLDİ’

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunay Kamer, 2012 yılında başlayan FATİH projesiyle eğitim sisteminin teknolojiye adım attığını ancak başarılı olamadığı söyledi. Kamer, eğitim sisteminin eksikliğini salgın döneminde hissettirdiğini belirtti. Prof. Dr. Kamer şöyle konuştu: “2017 yılında öğretim programlarının değişiminde STEM ve kodlama eklemelerle teknoloji ve dijitalleşme müfredata girmişti. 2024 müfredat değişikliğinde de dijitalleşme ve teknoloji kullanımı ile ilgili somut değişiklikler bulunuyor. Örneğin müfredatın hedeflerine bakıldığında ‘bilim ve teknolojinin üretici ve yöneticisi olan, dijital yetkinliğe ve hayat boyu öğrenme kültürüne sahip fertler yetiştirmek’ hedefi dikkat çekiyor.”

YENİ MÜFREDATTA DİJİTALLEŞME İÇİN SOMUT DEĞİŞİKLİKLER

“2017 yılında öğretim programlarının değişiminde STEM ve kodlama eklemelerle teknoloji ve dijitalleşme müfredata girmişti. 2024 müfredat değişikliğinde de dijitalleşme ve teknoloji kullanımı ile ilgili somut değişiklikler bulunuyor. Örneğin müfredatın hedeflerine bakıldığında ‘bilim ve teknolojinin üretici ve yöneticisi olan, dijital yetkinliğe ve hayat boyu öğrenme kültürüne sahip fertler yetiştirmek’ hedefi dikkat çekiyor.”

GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRKİYE’NİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ATAĞI ANLATILACAK

Prof. Dr. Kamer, yeni müfredatta teknoloji ve dijitalleşmenin nerelerde öne çıktığını sıraladı:
“Yeni müfredatla birlikte öğrencilerin, yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden Atatürk döneminde yapılan sanayi ve teknoloji hamlelerine odaklanmaları sağlanacak. 1961 devrim arabası, ilk yerli otomobil TOGG, yakın dönemde yapılan milli kalkınma hamleleri, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Bilişim Vadisi, yerli aşı TURKOVAC, savunma ve havacılık sanayi projeleri, milli kalkınma ile ilgili ARGE çalışmaları, inovasyon süreçleri gibi konulara müfredatta yer verildi.

DİJİTAL VATANDAŞLIĞI ÖĞRENECEKLER

“Ayrıca okuryazarlıklarla birlikte dijital okuryazarlık da müfredata girdi. Öğrencilerin bilgi teknolojileri ve dijital vatandaşlık alanlarında ihtiyaç duydukları yeni konular da müfredata eklendi. Teknolojinin insan yaşamına etkisiyle ilgili örnek olay veya hikayeler derslerde ele alınacak. Öğrencilerin örnek olaylardan ve kamusal hizmet sunan dijital uygulamalara yönelik incelemelerden hareketle dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin hakların kullanımına etkileri hakkında sorular sormaları sağlanarak okuryazarlık seviyelerinin artırılması amaçlandı. Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin e-devlet, e-nabız, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hizmetleri gibi olumlu etkilerine ve siber zorbalık, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin tehlikeye girmesi gibi olumsuz etkilerine dair verilen kaynaklar grup çalışmalarıyla ele alınarak öğrencilerin konuya ilişkin bilgi toplamaları ve öğrenmeleri sağlanacak.”

KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI İÇİN ÖĞRETMENLER GÖREVE

Kamer, müfredatın ortak metninde yer alan erdem-değer-eylem modelinde de mahremiyet başlığının altında sosyal medyanın yer almasının olumlu olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Erdem-değer-eylem bölümüne bakıldığında müfredattaki değerlerden birinin mahremiyet olduğu ve bu değer başlığı altında sosyal medyada kişisel bilgi, belge ve fotoğrafların erişilebilirliğini sınırlamanın ve kişisel bilgilerinin yer aldığı dijital araçları bilinçli ve güvenli bir biçimde kullanmanın önemi yaşanmış örnekler üzerinden açıklanması sağlanacak. Ayrıca teknoloji kullanımının bir bağımlılığa dönüşmemesi amacıyla kontrollü kullanılması gerekliliği vurgulanarak sağlıklı yaşam değeri üzerinde durulması planlanıyor. Öğrencilerin, vatandaşlık haklarının kullanımında dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönlerini, özellikle münazara tekniğini kullanarak, güncellik ve bilimsellik açısından değerlendirmeleri sağlanacak.

“Ayrıca öğrenme ortamları açısından ele alındığında öğrencilerin belirli konuları öğrenirken veya becerileri edinirken kullandıkları fiziksel veya sanal alanlara vurgu yapılarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik tabanlı öğrenme ortamlarının oluşturulması önerilmiştir.”

TEKNOLOJİ TARİH İLE HARMANLANDI

“Tarih dersi ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programlarının geliştirilme sürecinde güncel teknolojik ve bilimsel gelişmeler dikkate alındı. Müfredatta dijital tarih yaklaşımına yer verilmiş ve yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni tarihsel bilgi ve bulgular içeriğe yansıtılmıştır. Ayrıca öğretme-öğrenme uygulamalarında çevrim içi ortamların kullanımına da önem verildiği görülüyor.”

Kaynak: Aydınlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilişim Vadisi’nde uçan araba

Standard & Poor's (S&P)

S&P’nin Türkiye kararı kime yarayacak?